Einstein-fortolkeren

 Om det relativt absolutte

 

Fra nu er alting relativt,
det mente mange folk naivt,
da nyt om Einsteins teori
fra mund til øre kom forbi.

Naturens lov, gjord’ Einstein klart,
sku’ gælde folk i al slags fart
i universets store alt
(invariansen, kort fortalt).

Og, jeg vil hævde ufortrudt:
han gav den nye absolut:
Om lyset blev det nemlig sandt,
at hastigheden er konstant.

Frank Colding, 2008-06-10