Samfundsborgeren

Om borgerdyd

Sidder her og er så godt tilfreds,
lytter til en solsorts glade kvidder
blandet op med motorstøj og stress
fra bytrafikkens travle individer.

Alle har vi noget vi skal nå,
selv en solsort, den skal finde mage,
og vort samfund ville gå i stå,
hvis ikke vi kom fremad og tilbage.

Formålsrettet flid er vor natur:
Folk og fugle skal reproduceres,
og det er en sund politisk kur,
at arbejdsløse nu skal aktiveres.

Også jeg må holde mig i gang,
jeg er ikke en, der bare svigter.
Blot en smule støj og fuglesang,
og vips! er jeg en stor og ædel digter.

Frank Colding, juli 1997