Materialisten

Om civilisatorisk kickærtedosering

Det hjælper med besnakkelser
af mig og andre stakkelser:
Et job og små falaffelser
og råd til nyanskaffelser,
så glemmer vi kvababbelser
og babelske bababbelser.

Frank Colding, 2010-03-08