Kristi himmelfart

I sku' se på Oliebjerget,
da Han steg mod himlens blå.
Se de folk, Han havde hvervet,
da de måbede og så
Jesus lette lodret op
over bjergets runde top.
Se Ham fare op i skyen
på sin vej til himmelbyen.

Mens de stirrer op, så træder
et par mænd på bjerget frem,
klædt i hvide stråleklæder,
siger disse ord til dem:
"Hele engleskaren ved,
at Han atter stiger ned
til vor jord på samme måde
for med myndighed at råde.

Nu skal Han fra Himlens sæde,
ved Vorherres højre hånd,
sende lys og kraft og glæde
ved Sin Faders Helligånd.
Vent i jeres fælles hjem
nede i Jerusalem,
så skal Helligånden føre
til et vældigt pinserøre."

Her, før pinseundertiden
lyder denne sagte bøn:
Helligånd giv kraft og viden
til at tjene Himlens Søn.
Giv os glad frimodighed,
sæt vort tungebånd på gled,
til at føre kærlig tale
frem på bjerge og i dale.

Tak for himmelfartens under,
tak for englenes besked.
Tak at alt i verden grunder
sig på Kristi kærlighed.
Kom, udbred det glade ord
rundt omkring på denne jord.
Syng det ud i livets vrimmel:
Kristus bor i jord og himmel.

Frank Colding 1995, 2002, 2005, 2007, 2009, 2015