Spillefuglene

Om at tage del i den globale kvidder

Komponist og pianist: Jane Samuelsen. Vokal: FC

 

Der sidder du bag din computer
fordybet i spændende spil
og opdager stier og ruter
og chatter med dem, du nu vil.
Du møder forskellige skæbner,
som vinder og taber terræn,
man hjælper hinanden, er væbner
for andre, det giver point.

Og snart er du helt, snart forbryder,
snart en, der må ta’ sig af dyr,
for mangler de passende dyder,
bli’r bonussen sat over styr.
Fra fjerneste steder på kloden
forsamles man, mødes i leg,
og spillet på Facebook er moden
fra Hong Kong til Uruguay.

Her mødes globalmiddelklassen
og former en fælles værdi,
her udlignes trykket i gassen,
så vrede bli’r glad energi,
om end det er vel optimistisk
at hævde at spillerpassion
gør mennesket mer’ altruistisk,
at folk bli’r no’n sandere no’n.

Men, livet er lyst, lad os lege,
som mennesker altid har gjort,
og udforske måder og veje
og frydes, når småt bliver stort.
Der fik du point, viser glæde
og hviler fra arbejdets pligt.
Selv kommer jeg atter til stede
med femten point for et digt.

Frank Colding, 8. april 2010