Trafikfilosoffen

Om trafik og sindsro

(Forspil)

I dag: lidt hjemlig hygge
med digteskribleri,
som dvæler ved det trygge
med sindig inerti.
Det brummer fra den tunge
trafik omkring mit hus.
Vel an, så lad mig sjunge
om fartens søde sus.

Det næres af maskiner,
som tryller vejen kort,
og nydes i kabiner
med førerhuskomfort,
og lokker med lidt lykke:
et frihedsideal,
der svæver godt et stykke,
helt op til anden sal.

Her går jeg vel til mode
og synger verden hel,
trafik er jo et gode,
som kommer mig til del.
Mit hjem er fuldt af sager
fra hele vores jord,
bragt til butik og lager
i byen, hvor jeg bor.

Vi rejser ud i verden,
vi bringer verden hid,
vi digter på vor færden
en fylde til vor tid.
Selv fart kan fremme freden,
hvis vi har ro i sind.
Nu lunter jeg fra reden;
går ud og køber ind.

Frank Colding 2003-08