Komplementaristen

 Om tro og viden

En lille filosofisk snak
til tonerne af J. S. Bach
om to af livets dyder,
musik og sprog og skabertrang,
fortættet eftertænksom sang,
mens modsætninger syder:

Tag videnskabens nøgternhed
for den som ønsker god besked
med verdens årsagskæde;
da må man vente med sin tro,
se alting på natur bero,
og deri finde glæde.

Mens troendes hengivenhed
har tillid til Guds kærlighed,
til formål og til mening;
da må man se man lidet ved,
at verden er et helligt sted,
og søge mod forening.

I ligninger og poesi
om udenfor og indeni
er sprog til livets lære.
Der kan erfaring fæste bo
og finde videnskab og tro
som to komplementære.

Og mødes vi i nøgternhed,
og bruger vor hengivenhed,
kan krigene forstumme,
og venskab, fremdrift, skabertrang
få magt og vælde dagen lang,
og arbejdslivet summe.

En dejlig optimistisk snak,
til tonerne af J. S. Bach,
bemærk de tvende dyder.
Af levet liv og skabertrang:
Min gode, frydefulde sang.
Gud ved, hvad den betyder?!

Frank Colding 2002-10…2004-12-31