Juleevangeliet

(Forspil)

Halleluja, fred og glæde,
stille fryd og jubelkor.
Kristus lever, er tilstede,
Han er kommet til vor jord.
Ordet om Ham overvælder,
så man næsten bliver stum.
Hør vor sang, der genfortæller
julens evangelium:

Det var Rom, der sendte melding;
kejseren befaled’ dem,
man sku’ gå til folketælling.
Josef drog mod Betlehem.
For de skulle begge møde
i hans forfar Davids by.
Men Maria skulle føde,
da de ankom og fandt ly.

Vandrehjemmet havde ikke
pladser nok til endnu to.
Men i stalden ku’ de ligge;
der i høet fandt de ro.
Tiden kom og barnet ville
ud af moderlivets tragt.
Efter fødslen blev den lille
svøbt og i en krybbe lagt.

Ganske nær de unges bolig
vogted’ hyrder deres flok.
Stjernenatten føltes rolig,
pluds'lig fik de sig et chok,
da en Herrens engel trådte
frem i lys og herlighed.
Venligt sagde han de måtte
lytte til en stor besked:

”Hør en glæde jeg forkynder:
Krist er født i Betlehem.
Han vil tage verdens synder
på sig og forsone dem.
Gå til byen, søg derinde.
Tegnet får I overbragt:
Kristusbarnet skal I finde
svøbt og i en krybbe lagt!”

Himlen lyste, englevrimlen
priste Gud med frydeord:
“Ære være Gud i Himlen.
Ære være Gud på jord.
Fred til mennesker dernede;
gode viljer: Guds behag.
Kristus er her, alt er rede.
Frelseren er født i dag!”

Hyrderne brød op og skyndte
sig at gå til Betlehem,
kom til stalden og forkyndte,
hvad Gud havde sagt til dem.
Mens Maria sad og hørte,
det hun længe havde vidst,
spredtes ordet, folk blev rørte:
“Se, det barn er Jesus Krist!”

Halleluja, fred og glæde,
stille fryd og jubelkor.
Kristus lever, er tilstede,
Han er kommet til vor jord.
Mand og kvinde, dreng og pige;
gem hvert ord i hjertets rum;
de er festens glædelige
juleevangelium.

Luk. 2:1-20.
Mel. Kled Telén, 2015,
Jane Samuelsen, 2011
Op min sjæl thi sol er oppe,
eller Deck The Halls

Frank Colding 1995-12, 1999, 2000, 2010

Komponist: Jane Samuelsen
Komponist: Keld Telén