I tidsskrifter

Jeg har desværre ikke overblik over, i hvilke blade mine digte i tidernes løb er blevet trykt. Følgende kender jeg dog:

2001 Pengevirke 1-2001: Visen Køkken-karma, tekst og node.
2005 Pengevirke 4-2005: Digtet Om tro og viden, tekst.
2006 Pengevirke 1-2006: Sangen Investoren, tekst.
2006 Pengevirke 2-2006: Digtet Naturelskeren, tekst.
2009 Kor Nyt (Folkekirkens Ungdomskor), Juni. Salmen: Pinse, tekst og node.
2010 Pengevirke 1-2010: Digtet Den selvstændige, tekst.