Dåb

På egne, dåbsbarnets eller den dåbsvoksnes vegne

I Kristus har jeg fundet håb.
Jeg er i hvide klæder.
Det er nu dagen for min dåb,
minuttet før jeg træder
hen til det stille, rene vand,
hvor vilje, følelse, forstand
bli’r klaret fri af synden

og slipper gammel skyld og skidt,
og mærker nådens helse.
Må troens liv og dåbens skridt
bli’ mig til stadig frelse.
Der står, jeg tror det også glad,
at dette vand gi’r hjertet bad
og Helligånd i gave.

Før fødsel: I min Skabers hånd.
I sprog min vilje støbes.
Ved Fader, Søn og Helligånd
nu vil jeg gerne døbes,
og sige ja med sjæl og krop,
og bøje ned og rejse op
til Kristus født i hjertet.

Frank Colding 1995, 2005, 2007, 2011, 2012, 2013, 2018

Mel: Keld Telén, 2012
Mel: Hvad kan os komme til for nød