Piano (Klaver solo)

I have a project going on: Jeg har gang i et projekt
I try to hold back a little with the food: Jeg prøver på at holde lidt igen
Medley for the Muse: Medley for the Muse
The Saturday Adventist: Lørdagsadventisten