Sang-univers / Samfund / Arbejde / At digte / Den lamme roe
Den lamme roe
Om at være lettere hjernedød
 
Min hjerne står stille,
vil ikke i gang,
skal alt det, jeg ville,
mon fødes med tang?
 
Jeg drømte en masse
om livet, der gror.
Det kan ikke passe,
det går i sin mor!
 
Mit mål og mit sigte
var livsmod og swing
og slet ikke digte
om slet ingen ting.
 
Men nåden gi’r hvile:
Vi glemmer, imens
vi bliver senile,
vor egen demens.
 
Frank Colding, 2010-06-18
Forlaget Colding. © 2008-2019