Sang-univers / Samfund / Tro / Kirke / Det dobbelte kærlighedsbud
Det dobbelte kærlighedsbud
 
Elsk din næste, elsk din Gud.
Det er kærlighedens bud.
Modtag nådens lys fra himlen,
bred det ud i næste-vrimlen.
 
Vi har fået overbragt
denne kærlighedens pagt
af Vorherre Jesus Kristus
ved hans død og offergestus.
 
Med sit liv i Isra´ls egn
gjorde Han et korsets tegn:
Lodret ned i syndens verden,
vandret ud til næstens færden.
 
Ind til hjertets kildevæld:
"Elsk din næste som dig selv".
Opad lærte vi at sige:
"Tak vor Far i Himmerige".
 
Tak, at Du i al din magt
sendte os din nye pagt.
Tak, Du sendte frelsens gave,
dengang verden var af lave.
 
Tak, at Du til stadighed
sender kærlighed herned:
Tak for Helligåndens virke
i vort liv og i Din kirke.
 
Frank Colding, 1994-11-03
 
 
 
 
 
Forlaget Colding. © 2008-2019